V jednoduchosti je krása

V jednoduchosti je krása

Motivace prostřednictvím incentiv se používá především k tomu, aby si manažeři udrželi své zaměstnance a aby tito zaměstnanci byli se svou prací spokojeni. Oddělení HR však celou situaci někdy komplikuje a až příliš se zamýšlí nad tím, jak koho platit a podle jakých kritérií. A tak vznikají složité dodatky k pracovním smlouvám, v nichž jsou přesně vypsány benefity, které může zaměstnanec čerpat, když se mu podaří to či ono. To však může vést v konečném důsledku k tomu, že zaměstnanci se soustředí jen na jeden aspekt své činnosti a ostatní zanedbávají.

Aby byli zaměstnanci spokojení se svou prací, je třeba jim především připravit příjemné pracovní prostředí a motivovat je spíše vnitřně, tedy poskytovat jim dostatek uznání a svěřovat jim náročné úkoly s důvěrou, že je splní správně. Co se týče finanční motivace, odborníci doporučují spíše než náročné měření osobní výkonnosti každého jednotlivce odvozovat výši těchto odměn od spokojenosti zákazníků či finanční výkonnosti firmy.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian