Více podílníků v Austrálii

Australská vláda chce zdvojnásobit počet zaměstnanců, kteří vlastní podíl ve společnosti, ve které jsou sami zaměstnáni. Ministr Kevin Anderson oznámil zvýšení počtu podílníků o plný dvojnásobek. Ze současných 5,5% jich má být napříště 11%.

Plány na vyšší počty podílných zaměstnanců mají zlepšit vztahy na pracovišti a sjednotit zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců. Zaměstnavatelé budou mít pomocí těchto opatření produktivnější pracovní síly. Zaměstnanci budou finančně odměněni, jestliže jejich vlastní práce bude úspěšná. Zmíněný program bude podpořen novými kroky, mezi nimiž bude například dlouhodobé plánování obchodních záležitostí.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide