Volno se stává nástrojem pro udržení zaměstnanců

Současné podniky stojí před novým rozporem – uplatňují novou personální politiku zahrnující flexibilnější pracovní dobu a zejména delší (či rozšířené) volno, současně by však často potřebovaly své pracovníky zrovna v době, kdy právě v zaměstnání nejsou. Dlouhé pauzy se stávají součástí obrazu moderní pružné firmy, kde je vyžadováno, aby lidé pracovali spíše podle aktuálních požadavků než podle fixního časového rozvrhu. Podle jiných názorů však možnost poskytnutí rozšířeného pracovního volna není zaměstnanci příliš využívána.

Problém spočívá zejména v tom, že vedení společností, hledající nástroj k získání a udržení kvalifikovaných pracovníků, jsou sice poměrně ochotná program rozšířeného volna aplikovat, ale manažeři jednotlivých oddělení, kteří jsou neustále v časovém stresu, nejeví k udělování zvláštního volna svým podřízeným příliš ochoty. Podle průzkumů mají program zvláštního volna například v Německu pouhá 3 % podniků. I když se tento počet zvyšuje, stále převládá tendence brát zřetel spíše na účast než na výkonnost pracovníků.

Někdy je rozšířené volno využíváno jako způsob, který přiláká nové zaměstnance. Ne všechna odvětví však flexibilního volna využívají – například v právnických firmách či bankovnictví s jejich workoholickou pracovní kulturou je stále jakousi anomálií. Opačná situace platí zejména v konzultantských společnostech.
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia