Výhoda zaměstnaneckých výhod

Výhoda zaměstnaneckých výhod

Samotné peníze již dnes klíčové zaměstnance ve firmách neudrží. Stejně, ne-li více důležitý je proto vývoj firemních plánů pro hodnocení zaměstnanců jinými způsoby, poskytování zaměstnaneckých výhod. Cena takového programu může být závratná, navíc existuje nepřeberné množství možností, podaří-li se však firmě vytvořit program zaměstnaneckých výhod, který jejím zaměstnancům bude skutečně vyhovovat a motivovat je, investovaný čas i peníze se vyplatí. Toto jsou dvě základní rady:

- Zjistěte, jaké výhody zaměstnanci konkrétně chtějí, co je motivuje. Žádný zodpovědný manažer nemůže sám rozhodnout, zda by jeho podřízení uvítali více životní pojištění či neplacené parkoviště. Vývoj programu zaměstnaneckých výhod, který zaměstnancům od počátku nebude vyhovovat vyústí nakonec ve ztrátu důležitých pracovníků. Nejjednodušší je proto předložit zaměstnancům seznam možných zaměstnaneckých výhod v co nejširším rozsahu.
- Každý plán by měl vždy zahrnovat dvě zaměstnanecké výhody: zdravotní a důchodové připojištění. Odborníci se shodují na tom, že zaměstnancům jde především o to, aby o ně bylo postaráno v případě hospitalizace. Důchodové připojištění pak zaměstnancům dává jistotu budoucího materiálního zabezpečení, které je jednou z nejvyšších zaměstnaneckých priorit.

Otázkou vývoje programu zaměstnaneckých výhod vždy zůstává, kdo to všechno zaplatí. Odpověď je přitom taková, že to rozhodně nemusí být pokaždé jen zaměstnavatel. Běžná je například spoluúčast zaměstnance a zaměstnavatele na financování plánu typu zdravotního pojištění – zaměstnavatel jej může platit například jen tehdy, přesáhne-li výsledná částka smluvenou hodnotu. Podobně je tomu i v případě tzv. kafetérie zaměstnaneckých výhod. Základem všeho je však – jako vždy při práci s lidskými zdroji – komunikace. Důležité je se zaměstnanci nejen zvolit vhodnou formu zaměstnaneckých výhod, ale i informovat je o zavedení plánu a zjišťovat jejich další reakce. Výhodou zaměstnaneckých výhod by tedy pro zaměstnance měl být fakt, že si své výhody mohou zvolit, nikoli jen pozorovat jejich zavádění. Pro zaměstnavatele je to pak motivovaný personál a udržení kvalitních pracovních sil.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral