Zajistí peníze štěstí?

Autoři aktuální studie Pennsylvania State University říkají, že peníze a štěstí spolu souvisejí, ale pouze do určité míry. Psychologové potvrdili, že bohatší lidé považují kvalitu svého života za lepší než jejich chudší protějšky. Jejich aktuální štěstí však tolik nezáleží na možnosti koupit si více věcí, jako na schopnosti držet krok s ostatními ve své věkové kategorii.

I když jsou bohatí lidé obecně šťastnější, čím vyšší je příjem jiných lidí v dané věkové kategorii, tím méně spokojení jsou. Výsledky této studie naznačují, že pracující rodiny musejí vydělávat stále více peněz, aby si uchovaly konstantní úroveň štěstí. Důsledky tohoto fenoménu bychom neměli podceňovat, když peníze hrají v pocitu štěstí tak významnou roli.

-kk-

Zdroj: WebMD Health - přední americký portál věnovaný ochraně zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje WebMD Health