Zvyšování produktivity dělníků pomocí prémií

Většina výrobních dělníků v České republice nedosahuje ani průměrného platu. Jejich hlaví motivací je zatím peněžní složka. Manažeři nejčastěji motivují dělníky pomocí pohyblivé mzdové složky – prémií. Tato složka však slouží vesměs jako nástroj trestu a téměř nevyužívá svůj stimulační potenciál. V současné společnosti se klade velký důraz na jistoty. Jistota základní složky je pro dělníky natolik stimulující, že pokud mají možnost výběru, dávají přednost růstu základní složky před růstem složky prémiové. O totéž bojují odbory.

Otázkou zůstává, jak tedy dělníky motivovat, když prémiová složka tvoří např. již jen 10 % celkové mzdy. Tímto přístupem navíc schopní zaměstnanci dotují ty méně schopné, protože příliš malý podíl prémiové složky nedokáže zohlednit jejich kvalitní přínos. Zaměstnavatelé by proto neměli mít obavy stanovit mzdu tak, aby v konečném výsledku vycházel plat v poměru 50/50 i více.

Prémiová složka platu má důležitou psychologickou funkci. Zaměstnavatelé by je měli stanovovat tak, aby jejich výsledný efekt působil pozitivně. Jak správně stanovit výši motivační složky? Nejprve je třeba vědět, čeho chtějí touto složkou dosáhnout a prezentovat to zaměstnancům. Zaměstnanci by měli vědět, jak jejich práce ovlivňuje ostatní a přispívá do celkových výsledků podniku a také to, co se od nich očekává. Motivační složka platu by neměla mít svůj strop. Při stanovení struktury prémií je třeba rozhodnout, zda dát přednost individuálnímu přístupu ke každému zaměstnanci nebo týmové spolupráci.

Hlavním kritériem pro stanovení výše prémiové složky bývá tradičně výkon. Nemělo by to však být jediné kritérium. Pokud totiž budou zaměstnanci při své práci sledovat jen výkon, velmi pravděpodobně sníží kvalitu své produkce nebo další kritérium. Systém by měl být nastaven tak, aby se každému zaměstnanci vyplatilo směřovat svou práci pro potřeby týmu. Lze toho dosáhnou např. tak, že tým bude odměňován z 80 % podle výkonu, jednotlivec však ze 60 % podle kvality.

Při odměňování zaměstnanců proti sobě vždy stojí dvě strany. Jsou to zaměstnanci se zájmem o co nejvyšší plat a zaměstnavatelé se zájmem o snižování nákladů. Není však nemožné uspokojit zájmy obou. Předpokladem pro to je dokonalé zpracování všech potřebných dat. Zvyšování produktivity a dalších kritérií nelze nechat jen na dělnících. Využití prémiové složky platu je třeba chápat jako pouze doplňkovou složku k celé změně organizace výroby. Je třeba zaměřit se na vhodné nástroje řízení, organizace práce, technologií výroby a další vhodnou motivaci pracovníků.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny