Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa

Evropská komise představila iniciativu „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2020 75% míry zaměstnanosti obyvatel EU ve věkové skupině 20 až 64 let. Agenda vychází z vysoké míry nezaměstnanosti, která dnes dosahuje 10 % (23 milionů osob), a zároveň ze skutečnosti, že i přesto mají zaměstnavatelé problémy při hledání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Stanovuje 13 klíčových akcí za účelem reformy trhů práce.

Pracovní podmínky a vzdělávání

Jeden konkrétní návrh usiluje o rozšíření používání smlouvy na dobu neurčitou s dostatečně dlouhým zkušebním obdobím a postupným zvyšováním práv na ochranu zaměstnanosti. Dále chce Komise poskytnout lidem a podnikům podněty k tomu, aby investovali do odborného vzdělávání. Zabývat se bude také revizí směrnice o pracovní době či o vysílání pracovníků a právními předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci.

Podpora vzniku pracovních míst a podnikání

V rychle se rozvíjejících sektorech, zejména těch, které jsou náročné na výzkum a vývoj, chce Komise zajistit vhodné podmínky pro tvorbu pracovních míst pomocí snížení administrativní zátěže či zdanění práce a mobility. Podpoří také podnikání a mladé lidi při získávání znalostí, dovedností a zkušeností.

Shrnutí jednotlivých bodů agendy a širšího kontextu jejího vzniku je k dispozici na portálu Evropské unie.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa