Bezpečnost v práci i doma

Stárnoucí pracovní síla zvyšuje potřebu zaměstnavatelů zajímat se o bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Doposud se firmy soustředily na podporu zaměstnanců především v práci prostřednictvím ergonomického vybavování kanceláří. Dnes si však uvědomují, že největší riziko čeká na jejich zaměstnance doma a své snahy o bezpečnost a zdraví zaměstnanců začínají ubírat tímto směrem.

Aktuální studie neziskové americké společnosti **Home Safety Council** například uvádí, že domácí úrazy stojí ročně život téměř 20 tisíc Američanů a náklady na péči o zraněné dosahují 38 miliard dolarů. Značná část úrazů se přitom stane právě starším lidem. Zaměstnavatelé by proto měli rozšířit své programy bezpečnosti a ochrany zdraví i na domovy a rodiny zaměstnanců. Mohou například zavést zvláštní rubriku o domácí bezpečnosti ve firemních informačních materiálech nebo zahrnout agendu o domácí bezpečnosti do plánů firemních porad.

Starší zaměstnanci vybavení patřičnými dovednostmi a znalostmi představují důležitou složku pracovní síly. Vybavit tyto lidi nástroji pro to, aby zůstali v bezpečí a byli zdraví může být jedním z nejlepších zaměstnaneckých benefitů, které může zaměstnavatel vůbec poskytnout. Je to také jedna z nejlepších investic.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards