Boj s prezentismem v chřipkové sezóně

S přicházející zimou se zaměstnavatelé začínají obávat chřipkových onemocnění. Přesněji řečeno se obávají toho, že zaměstnanci budou chodit do práce i přesto, že budou takovým onemocněním postiženi, a ohrozí tak zbytek pracoviště. Nejde o nic jiného, než starý dobrý prezentismus.

V chřipkové sezóně je třeba aktivně odrazovat „hrdiny“, kteří chtějí chodit do práce nemocní. Měli by jasně vědět, že svou přítomností ohrožují zdraví a produktivitu kolegů. Zaměstnavatelé by si měli uvědomit, že sice mohou dané zaměstnance v práci potřebovat, více však potřebují zdravé pracoviště. Zaměstnanci musejí považovat za samozřejmé, že když jsou nemocní, tak zůstanou doma.

Praxe však vypadá často jinak. Některé tradiční postupy kontroly absencí a řízení dnů, kdy je zaměstnanec nemocný naopak podporují prezentismus. Než aby měl zaměstnanec kvůli nepřítomnosti problémy, raději přijde na pracoviště i nemocný. Na druhou stranu se zdá, že zaměstnavatelé začínají brát problém prezentismu vážněji. Dokládají to alespoň výzkumy z USA. Toto je několik tipů, jak si udržet zdravé pracoviště v chřipkové sezóně:

- Podporujte zdravé pracovní prostředí. Zapojte manažery jednotlivých pracovišť.

- Buďte dobrým příkladem. Nemocný manažer těžko motivuje ostatní.

- Stanovte a zveřejněte jasná pravidla. Dejte zaměstnancům přesně vědět, za jakých podmínek mají zůstat doma a kdy je bezpečné vrátit se do práce.

- Znovu projděte váš asistenční program a služby, jež poskytujete zaměstnancům v oblasti zdravotní péče. Zajistěte webovou stránku nebo telefonickou linku, kde mohou zaměstnanci získat aktuální informace.

- Zvažte své postupy kontroly absencí. Ujistěte se, že nejsou kontraproduktivní.

- Zveřejňujte tipy, jak se vyhnout chřipkové nákaze. Můžete využít plakáty nebo firemní intranet.

- Zajistěte pravidelný úklid pracovišť a společných prostor.

- Odměňujte zaměstnance, kteří nabídnou svou pomoc při práci za nemocného kolegu.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com