Česko čeká boom zájmu o evropské dotace

Po dvou letech fungování evropských dotačních programů vypsaných na roky 2007–2013 se v České republice očekává boom v podávání žádostí i čerpání dotací. Odborníci soudí, že příští měsíce budou přelomové díky rostoucímu počtu zkušenějších žadatelů. Tím se zvýší kvalita žádostí a také úroveň projektů.

Nabídka oblastí podporovaných evropskými penězi je velmi široká. Mezi nejoblíbenější patří rozvoj lidských zdrojů, výstavba dopravní infrastruktury, inovace výroby a zavádění nových postupů, rozvoj obnovitelných zdrojů energií a přeshraniční spolupráce s ostatními státy Evropské unie. S výjimkou velkých investičních projektů vždy převyšuje poptávka nad nabídkou.

Nejpoptávanější jsou v poslední době pražské operační programy Praha AdaptabilitaPraha Konkurenceschopnost. Následují programy Lidské zdroje a zaměstnanost a Podnikání a inovace.

Výši dotace a podmínky žádosti vždy určuje výzva pro konkrétní operační program. Žadatel by si měl nejprve důkladně rozmyslet strukturu a povahu projektu. Pak by se měl obrátit na konzultačního partnera, který mu pomůže žádost zpracovat a podat.

-kk-

Zdroj: Podnikatelský portál - informační servis pro malé a střední podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Podnikatelský portál