Česko může žádat o peníze EU na celoživotní vzdělávání

Evropská komise vyhlásila výzvy na předkládání projektů celoživotního vzdělávání pro rok 2008 v členských zemích EU, Turecka, ESVO a EHP. Celoživotní vzdělávání je jednou z hlavních priorit Evropské unie v současném programovacím období 2007–2013. Na realizaci projektů vyčlenila sedm miliard eur. Žadatelé mohou získat finanční prostředky do výše 75 % z celkového rozpočtu projektu.

Program celoživotního vzdělávání tvoří čtyři sektorové programy (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig). Součástí je i tzv. průřezový program, který sestává ze čtyř částí zaměřených na spolupráci a inovace, jazyky, informační a komunikační technologie a šíření a využívání výsledků projektů v praxi. Poslední částí je program Jean Monnet, zaměřený na podporu výuky a výzkumu v oblasti evropské integrace na univerzitách.

Komise bude financovat mobilitu jednotlivců v rámci celoživotního vzdělávání, bilaterální a multilaterální partnerství, mnohostranné projekty na podporu kvality systémů vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím nadnárodního přenosu inovací, jednostranné a národní projekty, mnohostranné projekty a sítě, pozorování a analýzu politik a systémů v oblasti celoživotního vzdělávání, operační granty na podporu provozních a administrativních nákladů institucí a sdružení působících v oblasti celoživotního vzdělávání a další aktivity zaměřené na prosazování cílů Programu celoživotního vzdělávání.

Termíny pro podání projektových žádostí:

- 30.11.2007 pro Univerzitní chartu Erasmus

- 31.1.2008 pro programy Comenius a Grundtvig: Mobilita

- 8.2.2008 pro program Leonardo da Vinci: Mobilita

- 15.2.2008 pro programy Comenius, Leonardo a Grundtvig: Partnerství; program Jean Monnet

- 29.2.2008 pro programy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig: Mnohostranné projekty, sítě a doplňková opatření

- 14.3.2008 pro program Erasmus: Mobilita a program Leonardo da Vinci: Přenos inovačních mnohostranných projektů

- 31.3.2008 pro průřezový program

-kk-
Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz