Chraňte své slabší koně

Chraňte své slabší koně

Nezletilé, důchodce, ženy a imigranty lze označit jako mimořádně zranitelnou skupinu zaměstnanců. Odborníci se shodují na tom, že je třeba učinit ještě mnohá opatření na jejich ochranu. Pro tyto rizikové pracovníky je společným jmenovatelem jejich nepřipravenost na rizika na pracovišti. Na vině je nedostatečná informovanost, fyzické indispozice a nedostatečné ochranné vybavení v zaměstnání.

O nebezpečích pro rizikové skupiny zaměstnanců by měl v prvé řadě vědět jejich zaměstnavatel. Některým pak mohou být upraveny pracovní hodiny a ulehčeny úkoly, které jsou na ně kladeny. Pro další by měl být připraven speciální výukový program. Minulost ukázala,že investice do přípravy mladých zaměstnanců společnostem zajistily kvalitní zaměstnance na řadu dalších let.
-kh-
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards