Cigárko nebo mrkev?

Kouření na pracovišti se týká zejména dělníků a manuálně pracujících. Nejsou však jediní, kdo kouří. Kouření lze zaměstnancům jednoduše zakázat. Je to však účinné opatření? V spojených státech se společnosti v této souvislosti pouštějí raději cestou podnikových motivačních programů. Studie dokazují, že jsou tyto motivační programy úspěšnější, zahrne-li se do nich kromě snahy o odnaučení kouření i motivační studium návyků zdravotních a bezpečnostních.

Pasivními fráze typu „Kouření způsobuje rakovinu“ zaměstnance k opuštění kouření již dávno nemotivují. Osvětu je třeba šířit ve smyslu zdravého životního stylu, ovoce, zeleniny, sportu a s tím spojeného nekouření. Výzkumy ukázaly, že takovéto motivační programy jsou efektivní, jestliže se stanou součástí podnikové filozofie bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti.

Ve věci zdravého životního stylu je třeba zaměstnance motivovat pozitivním vlivem na jejich fyzickou i psychickou výkonnost. Implementace motivačního programu samozřejmě vyžaduje důsledný manažerský přístup. Podaří-li se personálnímu manažerovi bezpečnostní předpisy podniku se zdravými zásadami vhodně skloubit, stanou se pak zdravé návyky každodenní rutinou zaměstnanců, jejich života pracovního i soukromého.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide