Další na očkování, prosím!

V poslední době je upřena pozornost zdravotníků k problémům s infekcemi. V Austrálii byli zaměstnavatelé donuceni k tomu, aby nabídli svým zaměstnancům očkování proti chřipce. Podle odborníků je takové jednání velmi správné.

Očkování má totiž ještě jiné výhody, než nižší dobu pracovní neschopnosti. V případě vakcinace se totiž zvyšuje možnost identifikace takových závažných onemocnění, jako je například ptačí chřipka. Jestliže se vyskytne nějaký nemocný zaměstnanec, který byl předtím očkován proti běžné chřipce, je možné u něj spíše diagnostikovat závažnější onemocnění.

Austrálie sama se potýká s přípravou všemožných opatření, jež by mohla eliminovat výskyt ptačí chřipky. Na vakcíně proti tomuto onemocnění již odborníci pracují. Počítá se s tím, že do půl roku by měla být k dispozici.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide