Evropa upravuje směrnici o pracovní době

Evropští poslanci odhlasovali zrušení britské výjimky v rámci Směrnice o pracovní době, což omezuje i britský pracovní týden na průměrných 48 hodin. Britští odborníci vyjádřili silný nesouhlas. Například poradce Institutu pro personalistiku a rozvoj (CIPD) Mike Emmott považuje odejmutí výjimky za omezování svobody zaměstnanců. Britská vláda nyní hodlá zostřit vyjednávání s Radou EU o konečné podobě směrnice.

Hlavní body nově schválené podoby Směrnice o pracovní době zahrnují následující:

- Individuální možnost neúčasti na 48hodinovém pracovním týdnu skončí do tří let od přijetí této směrnice.

- Průměrný 48hodinový pracovní týden může být vypočítán na základě 12 měsíců.

- Celá doba dostupnosti zaměstnance, včetně neaktivní části, se bude považovat za pracovní dobu, nebude-li sjednáno jinak v kolektivní smlouvě.

- U zaměstnanců s více než jednou pracovní smlouvou se pracovní dobou rozumí souhrn odpracovaných časových období v rámci každé smlouvy.

- Směrnice se nebude týkat výkonných ředitelů, dalších vyšších manažerů a osob přímo jmenovaných správními radami.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone