Informace o BOZP a PO na jednom místě dostupné komukoliv

Potřebujete mít veškeré informace o BOZP a PO snadno dostupné na jediném místě, stále aktuální a srozumitelné všem zainteresovaným osobám, ať už se jedná o zákonem uznané odborně způsobilé pracovníky v prevenci rizik nebo přímo řídící pracovníky zaměstnavatele i samotné užší vedení?

Ilustrační snímek

Softwarový program SIB-LEX od Rožnovského vzdělávacího servisu používají pracovníci firem napříč českým trhem již déle jak 15 let. Přehledná struktura systému umožňuje i neodborným uživatelům získat potřebné informace stejně jednoduše jako například v kterémkoliv internetovém vyhledávači. Díky tomu je software často využívaným nástrojem i v menších společnostech, kde si zaměstnavatelé zabezpečují problematiku BOZP a PO vlastními silami.

Obsah programu

Program je velmi komplexní. Například jen samotná oblast BOZP obsahuje více než 900 dokumentů vycházejících ze základních požadavků např. na obory autoopravárenství, dopravu, chemické látky, lesnictví, stavebnictví, stroje a zařízení, školství, zdravotnictví, jednotlivé druhy technických zařízení, zemědělství atd. Obsahuje zároveň vzory organizačních směrnic, např. pro poskytování OOPP, evidenci pracovních úrazů apod.

Mezi informacemi z oblasti požární ochrany naleznete nejen vzory dokumentů, které vyhotovuje odborně způsobilá osoba požární ochrany (a tak může zaměstnavatel kontrolovat obsahovou náplň předložených dokumentů), ale i informace o používání přenosných hasicích přístrojů, zásady požární bezpečnosti staveb, příkaz pro svařování, požadavky pro čištění, kontrolu a revize spalinových cest.

Rozpětí programu zahrnuje zároveň i vybraná související témata z oblasti ochrany životního prostředí důležitá pro zajištění bezpečnosti pracovníků při výkonu činnosti i samotného pracoviště.

Obecně struktura obsahuje více než 800 právních předpisů z oblasti BOZP, včetně jaderné bezpečnosti, hornictví a výkonu práce hornickým způsobem, z oblasti zbraní a střeliva, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Dále zde naleznete i vzory místních provozně bezpečnostních předpisů pro téměř 500 různých strojů a technických zařízení, více než 60 tiskopisů a doporučených technologických postupů, ale také check listy pro řízení rizik, bezpečnostní značky, metodické listy nebo slovník.

Prohlédněte si kompletní obsah

Výhody programu

  • komplexní přehled všech potřebných témat zahrnujících nejen BOZP a PO, ale i související témata z oblasti ochrany životního prostředí,
  • jednoduché použití i neodbornými pracovníky,
  • ideální pro menší a střední podniky,
  • fulltextové vyhledávání informací a dokumentů,
  • konkrétní vzory a návody,
  • jednoduché převedení dokumentů do uživatelské databáze pro další úpravu a použití,
  • čtvrtletní aktualizace a doplnění nových dokumentů dle aktuální legislativy.

Více informací o programu SIB-LEX

Seznamte se blíže s ukázkou dílčích dokumentů i návodných vzorů: