Inovace v BOZP - konference o BOZP, jaká tu ještě nebyla. Soutěž o volný vstup.

Po povedeném pilotním ročníku loni na podzim pořádá redakce portálu BOZPprofi (Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s.r.o.) druhé pokračování konference Inovace v BOZP. Akce s podtitulem Management – Technologie – Souvislosti, představí moderní přístupy k BOZP v podání profesionálů s letitými zkušenostmi v HSE, a dodavatelů pokročilých řešení, která se v oblasti uplatňují. Vše bude orámováno přednáškami, které probíraná témata zasadí do širšího kontextu.

inovace v BOZP

Výsledná mozaika pohledů vás překvapí nečekanými perspektivami, které vás posunou dál při vaší práci. Očekávat můžete profesionální YouTube stream přenos. Pokud se nestihnete připojit na živé vysílání, bude Vám po dobu 14 dnů k dispozici záznam akce.

PODROBNOSTI A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Akce je určena EHS manažerům, osobám odborně způsobilým v prevenci rizik, ale také personalistům a všem ostatním, kterých se bezpečnost a ochrana zdraví profesně dotýkají a rádi o nich přemýšlejí v souvislostech.

 

Zapojte se do soutěže o volný vstup na akci

Zodpovězte do 3. 3. 2021 jednoduchou soutěžní otázku níže v odkazu a vyhrajte volnou vstupenku.

SOUTĚŽ

Pravidla soutěže

Management

Představíme současné trendy v managementu BOZP. Zajistit fyzickou bezpečnost už zvládáme velmi dobře. Charakter práce se změnil natolik, že je třeba zajímat se také na duševní zdraví zaměstnanců. Ke stále ještě relativně nové ISO 45 001 vyjde letos doplněk v podobě ISO 45 003 zaměřené na řízení psychosociálních rizik. Úspěšná péče o duševní zdraví zaměstnanců má několik předpokladů. Tím hlavním je vyspělá firemní kultura, na níž se podílejí všichni v organizaci. Jak se taková kultura utváří? Co takový proces provází? A jaké to klade požadavky na vrcholové vedení, management i zaměstnance na všech pozicích? Jsou lidské zdroje obnovitelné? Jakou výhodu mají firmy, kde je jednou z hodnot, na nichž kultura stojí, bezpečnost ochrana zdraví? To vše bude tématem přednášek dopolední části.

Technologie

Odpoledne pak bude patřit technologiím. Zaklínadlem dnešní doby je digitalizace.
Ta se prolíná všemi obory lidské činnosti a silně ovlivňuje i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Digitální technologie lze využít jednak pro zajištění vyšší míry fyzické bezpečnosti pracovišť, tak k jejich lepšímu návrhu. Díky tomu je možné snížit fyzickou zátěž pracovníků tak, aby nezanechávala nežádoucí stopy na jejich pohybovém aparátu. Pomocí rozšířené reality lze zaměstnance provádět jednotlivými výrobními operacemi, tím jim odlehčit i psychicky a ještě zvýšit efektivitu. Digitální technologie usnadňují také školení zaměstnanců nebo jejich vzájemnou komunikaci.

Souvislosti

Kromě odborníků přímo z HSE jsme oslovili zástupce příbuzných oborů a jejich příspěvky proložíme ty ryze bezpečnostní, aby jim dodaly širší kontext. Ke slovu se tak dostane manažerská teorie, leadership, prolínání BOZP a personalistiky, sociální psychologie, podnikatelská etika nebo risk management zkoumající nové typy rizik.

Těšíme se na setkání!

 

Inovace v BOZP
MANAGEMENT | TECHNOLOGIE | SOUVISLOSTI
II. pokračování konference
16.3.2021 8:30 až 16:30
Přenášeno jako YouTube on-line stream
Cena 3 990,- Kč bez DPH

Účastníci s předstihem dostanou elektronickou složku s jednotlivými prezentacemi a dalšími konferenčními podklady. Záznam jim bude k dispozici ještě 14 dní po akci.

Bližší informace rád sdělí organizační garant konference Ondřej Vraný na e-mailu vrany@dashofer.cz

 

Program konference

MANAGEMENT

 • Kultura bezpečnosti a inovace v BOZP
  Petr Kalina, Senior Consultant & Trainer, Lloyd's Register
 • Místo BOZP ve strategii firmy
  Petra Šmerdová, EHS Manager
 • Management změny ve vztahu ke zlepšování úrovně BOZP
  Tomáš Průžek, LEAN manager, ALS Czech Republic
 • Compliance vs kultura péče
  Dušan Kučera, vedoucí Centra podnikové etiky a udržitelnosti, Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze
 • Udržitelnost – souvislosti s EHS
  Markéta Šimáková, Executive Director & Partner, DMC management consulting s.r.o.
 • ISO 45 003 - nový ISO standard pro management psychosociálních rizik
  Iva Prokopová, ředitelka QC Group, s.r.o.
 • Neurověda a její možné uplatnění v BOZP
  Lenka Lhotská, vedoucí oddělení kognitivních systémů a neurovědy, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
 • Generace na pracovním trhu a jejich vztah k bezpečnosti
  Pavel Král, Fakulta managementu, VŠE v Praze
 • Typologie osobnosti a její využití v personalistice a BOZP
  Alexandra Fonville, psycholožka práce, Tres consulting s.r.o.

TECHNOLOGIE

 • Školení první pomoci povinnost i zábava
  Mgr. Lucie Kadlečková, Ph.D., zakladatelka První pomoc živě
 • Exoskeletony a předcházení vzniku poškození pohybového aparátu
  Ing. Zdeněk Čížek, Iturri Czech Republic s.r.o.
 • Měření fyzické zátěže a ergonomická optimalizace pracoviště
  Martin Röhrich, HSEF s.r.o.
 • Digitální technologie přispívající ke zvýšení bezpečnosti
  doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., oddělení kognitivních systémů a neurovědy, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
 • Smart PPE
  Mathieu Destrian, Intellinium
 • Příklady bezpečnostních aplikací s využitím digitálního dvojčete provozu
  Michal Ukropec
  , INFOTECH s.r.o.
 • Rozšířená realita a vzdálená podpora
  Tomáš Vravko, AYES
 • Digitalizace vzdělávání a gamifikace
  Lucie Kocůrková, Ph.D., Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava