Jak přežít zácpu

Shrbená ramena, zpocené dlaně, systolický tlak právě překračuje hodnotu 170 – hladinu, která je typická pro vojenské piloty při tréninkových misích. Nenacházíme se však ve válečné zóně, ale v autě v ranní dopravní špičce. Řidiči před námi troubí, stojíme v koloně a naše srdce tepou ještě rychleji. Začínáme rychleji dýchat a cítit křeče v žaludku…

Britský odborník na bezpečnost práce David Lewis vysvětluje výše popsaný stav jako akutní stres. Hluk, agrese a překážky okolo přispívají ke zvyšování hladiny hormonů adrenalinu a cortisolu v naší krvi, což znamená, že tělo se připravuje na únik. Bohužel uniknout nemůžeme, takže stres se v dopravní zácpě jen stupňuje. Otázkou zůstává, zda může tento aktivní stres mít dlouhodobé následky.

David Lewis se domnívá, že ano. Na našem zdraví a dalším životě se podle něho podepisuje každá minuta strávená v dopravní špičce. Řada lidí pouze ztrácí pracovní hodiny tím, že se vzpamatovává ze stres z dojíždění. Když se pak vrací domů, mohou být pod takovým tlakem, že mají tendenci více pít, jednat agresivně s rodinnými příslušníky a špatně spát.

Samozřejmě, že lidé se musejí do práce nějak dostávat. Každý způsob dojíždění má svá úskalí. V autě máme alespoň kousek osobního místa, který může v plném vlaku chybět. Přesto se držte několika odborných doporučení pro dojíždění do práce:

- Nejezděte tak často. Přibývá zaměstnavatelů, kteří umožňují alespoň částečně pracovat doma.

- Vytvořte si dekompresní zónu. Po příchodu do kanceláře si dopřejte ještě dvacet minut oddechu. Až přijedete domů, zaparkujte auto projděte se ještě v klidu okolo bloku.

- Zastavte hodiny. Neříkejte: „Uvidíme se v 9:45.“. Raději řekněte, že se setkáte, až dorazíte. Cestou se může cokoli stát, takže si zbytečně nevytvářejte termíny, které nemůžete splnit.

- Vyhněte se špičce – nikoli však delší prací. Dřívější nebo pozdější začátek práce pomůže vyhnout se dopraví špičce. Nedělejte však to, že začnete dříve a skončíte později.

- Zacházejte s časem nutným pro dojíždění jako s hodnotným časem. Neměl by pro vás být ztrátou. Neříkejte si, co byste za tu dobu mohli udělat jiného. Naopak tento čas využijte k puštění CD, na které doma nemáte čas nebo poslouchání nahrávek s literaturou, která vás zajímá.

-kk-

Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian