Jak pro svou práci hořel, až vyhořel

Stres je neodmyslitelným průvodcem pracovníka na cestě jeho kariérou. Je to hnací síla, motivace, pozitivně však působí jen do určité míry. Přílišný a dlouhodobý stres vede k závažným psychickým i tělesným potížím, které dnes výstižně nazýváme vyhořením (burnout). Mohli by o tom jistě vyprávět zejména vedoucí pracovníci. V článku o tom tedy vypráví viceprezident a IT manažer jedné americké neziskové zdravotní organizace. Svůj příběh začíná více než typickou větou: „Dvacet pět let jsem si myslel, že ve svém zaměstnání dokážu všechno.“

John L. Haughom vystudoval zdravotní školu a po patnácti letech praxe v oboru přijal místo vyššího výkonného IT pracovníka ve zmíněné organizaci. Jeho odpovědnost v tomto zaměstnání rychle stoupala společně s vývojem a implementací moderních IT řešení. Každodenní rutinou se Haughomovi stal budíček v 6 hodin ráno následovaný odpovídáním na e-maily a hlasové zprávy ještě před odchodem z domova. Do kanceláře přicházel přibližně v 7:30, načež se opět věnoval e-mailům, telefonátům a docházel na mítinky. Domů odcházel asi v 19 hodin, aby si snědl s manželkou večeři a pokračoval v rozdělané práci do 22 až 23 hodin. Brzy tak začal pozorovat sám sebe, jak se bezdůvodně rozčiluje na zaměstnance, začíná ztrácet svůj pověstný klid a sebevědomí.

Jednoho dne si Haughom uvědomil, že stejným tempem již pokračovat nemůže. Cítil, že již nemá žádné rezervy. Nemohl ani ráno vstát z postele, natož aby mohl řídit náročné rozdělané projekty. Dnes přiznává, že vysadit pro něho bylo jedno z nejtěžších, ale i nejdůležitějších životních rozhodnutí. Lidem ve stejné situaci radí požádat nadřízené o volno a zvážit i možnost profesionální pomoci. Člověk dnes více než kdy předtím musí usilovat o vyvážený život, jinak nemůže být nikdy produktivním.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com