Jak zvládat traumata

Několik rad k překonání traumat pro jednotlivce i kolektivy.

Nedávné teroristické útoky v Londýně a s tím spojený strach z budoucích akcí obdobného rázu může ztížit a zkomplikovat normální provoz firmy. Netýká se to jen politicky zaměřeného násilí, ale i přírodních katastrof, tragických nehod, aj. Typickou reakcí je snížená koncentrace, neklid a změna priorit, kdy se začínáme více soustředit na vlastní zdraví a bezpečnost a máme strach o své nejbližší.

1. Pokuste se znovuzískat kontrolu. V těchto situacích je snadné podlehnout tomu, že ztrácíte kontrolu nad vlastním životem a následně se cítíte bezmocní. Znovuzískání kontroly děláním drobných denních rozhodnutí vám pomůže situaci zvládat.

2. Vraťte se k rutině. Rutina hraje v našich životech velkou roli. Při neobvyklých událostech může být naše rutina hrubě porušena nebo ji sami úmyslně měníme. Postupné vkolejení se do starých zvyklostí pomáhá rychlejšímu návratu k normálu.

3. Akceptujte své pocity. Je normální být v šoku. Takový pocit je v pořádku dokonce i když jste vy sami nebyli postiženi. Traumatické události jsou mimo naši běžnou zkušenost a je normální, že se budete cítit bezmocní a ustrašení.

4. Vyhněte se velkým rozhodnutím. Několik dní – týdnů byste měli odkládat velká rozhodování, nebo se alespoň vyhýbat rychlému rozhodování, protože vaše pocity a celá situace by vás mohla ovlivnit.

5. Snažte se nebýt negativní. Naše myšlení může v době velkého stresu být iracionální. Můžeme začít vidět nebezpečí i v banálních situacích a smýšlet značně negativně o cizích lidech okolo nás. Je třeba se vzpamatovat a uvědomit si, že ne každý koho potkáme bude mít u sebe nějakou výbušninu a ne každé letadlo musí spadnout.

6. Naslouchejte. V pracovním kontextu by mohlo být rozumné vyslechnout fakta a újmy těch, kteří byli nějak postiženi a třeba i zavést jednoduchý asistenční program či podporu.

7. Cvičte – dýchejte – relaxujte. Fyzická aktivita je velice účinným prostředkem k likvidaci stresu vůbec. V době nějaké katastrofy či nehody asi nebudete mít moc myšlenky na cvičení, ale pokud zlomíte nechuť, určitě se vám uleví. Zkuste třeba přemluvit kolegu, aby si šel s vámi zacvičit či jen na delší procházku. Traumatické události mohou udržovat osoby v neustálém napětí nejen psychického, ale i fyzického rázu – tj. zvýšené svalové tense. Dechová a cviční, která se aplikují při józe velice uklidňují a uvolňují, velmi je doporučujeme.

8. Nevyhýbejte se tématu. Diskuse s ostatními i na nepříjemné téma, jakou traumatická událost je, spíše uleví.

9. Učte se rozumět emocím. Potrvá nějakou chvíli, než budete schopni porozumět svým pocitům a tomu, jak dané události ovlivnili vás i vaše okolí.

10. Nabídněte svým kolegům pomoc.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management