Jak zvyšovat bezpečí

Každý zaměstnavatel má zájem na tom, aby prostředí v jeho firmě bylo bezpečné. Jak ale podněcovat zaměstnance k chování, které zvyšuje bezpečnost na pracovišti? Ukazuje se, že je lepší odměňovat zaměstnance jinými prostředky, než finanční hotovostí. Psychologicky je mnohem těžší odhadnout cenu nepeněžní odměny, zaměstnanci si jí proto budou více vážit.

Výhody a odměny poskytnuté za bezpečné chování na pracovišti by měly být dostatečně oddělené od jiných. Tím více vystoupí do popředí. Zaměstnanci by měli být odměněni za bezpečné chování jako celek, nikoli za dílčí chování v konkrétních situacích. Motivující může být také to, když si pracovník sám může vybrat z více odměn.
-kh-

Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards