Kdo chce řídit stres, musí znát příčiny

S rostoucími požadavky na vedoucí pracovníky stoupá i hladina jejich stresu. Aby vůdcové dokázali řídit negativní dopady stresu, musejí napřed odhalit jejich individuální zdroje. Článek popisuje doporučení amerického Centra pro kreativní vůdcovství (CCL).

- Co způsobuje stres? Především je to tlak na vedoucí pracovníky, aby zvládali více práce s méně zdroji a navíc rychleji. Dále jde o rozvoj lidí, řízení omezených zdrojů, fyzické požadavky, motivaci zaměstnanců a poskytování zpětné vazby, rozhodování a pracovní odpovědnost. Stresující je také budování a udržování interpersonálních vztahů, do kterého vstupují problémy v podobě složitých osobností, politikaření nebo řízení konfliktů.

- Kdo způsobuje stres? Podle zjištění CCL způsobují vůdcům stejný stres vztahy s nadřízenými, kolegy, podřízenými i zákazníky. Jen příčiny jsou u každé z těchto skupin lidí různé.

- Panovačný šéf. Vedoucí pracovníky stresuje tím, že je dostatečně nepodporuje nebo nerespektuje jejich autoritu a zkušenosti. Může také způsobovat stres rozdílným přístupem k řízení.

- Soutěživí kolegové. Nejčastěji stresují vůdce svým konkurenčním chováním a nedostatku citu pro týmovou spolupráci.

- Nevýkonní podřízení. Zde dochází ke stresování vůdce díky jejich problémům s výkonností.

- Nerozumní zákazníci. Stresují především nereálnými požadavky a očekáváními.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership