Když věk nesmí hrát roli

Od příštího roku začne ve Velké Británii platit zákon zakazující diskriminaci zaměstnanců na základě věku. Bude platit ve státním i soukromém sektoru a pro každého zaměstnance malé či velké firmy, ať je jeho věk jakýkoli. Na zaměstnavatele tak čeká nutnost osvojit si postupy přijímání, školení a povyšování zaměstnanců nehledě na jejich věk.

Řada lidí starších padesáti let chce pracovat, doposud jim však v cestě stálo diskriminační chování zaměstnavatelů. Nový zákon je však řadí na stejnou úroveň s mladšími lidmi. Snaží se zdůraznit, že v zaměstnávání by nemělo jít o věk, ale o schopnosti a zkušenosti. Pro britské zaměstnavatele to znamená zásadní kulturní změnu, na kterou by se měli začít připravovat již dnes.

Malé firmy by mohly spolu snovým zákonem těžit z nižší fluktuace zaměstnanců, vyšší pracovní morálky, nižších nákladů na přijímání nových zaměstnanců, vyšší produktivity a zisků. Měly by si uvědomit, že přijímání starších zaměstnanců pomůže vedle motivované a flexibilní pracovní síly i k obchodním úspěchům. Mnoho sektorů se totiž potýká s chybějícími dovednostmi zaměstnanců a dříve nebo později pochopí, že když nebudou přijímat ty nejlepší lidi, začne se to podepisovat na jejich ziscích.

- Bude třeba odstranit věková omezení z inzerátů s nabídkou zaměstnání.

- Bude třeba organizovat přijímací pohovory s lidmi různého věku.

- Bude třeba povyšovat zaměstnance na základě výkonnosti, nikoli věku.

- Bude třeba nabízet všem zaměstnancům stejnou možnost osobního rozvoje.

- Bude třeba propouštět na základě objektivních důvodů, nikoli věku.

- Bude třeba uvažovat o zavedení flexibilních opatření pro odchod do důchodu.

-kk-

Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups