Když zaměstnanci nezvládají stres na pracovišti

Velká Británie je jednou z nejvíce stresovaných evropských zemí.  V nedávném průzkumu organizace Samaritánů přiznalo více než 50 % Britů, že se cítí stresovanější než před pěti lety a jeden z pěti oslovených uvádí, že se mu život vymyká z rukou.

Zaměstnavatelé by měli jednat, když vidí, že zaměstnanci nezvládají stres spojený s pracovní zátěží. Měli by provádět zhodnocování rizik a identifikaci psychologických a fyzických faktorů, které jsou pro zdraví rizikové. Pokud ale zaměstnavatel neví o neobvyklém problému nebo citlivých místech, obvykle předpokládá, že je zaměstnanec schopen ustát běžný pracovní stres.

Klíčové body

- Zaměstnavatel by měl eliminovat, nebo snížit riziko psychické újmy, jakmile se objeví jasné indikace, že zaměstnanec pracovní zatížení nezvládá.

- Manažeři by měli přezkoumávat zatížení zaměstnanců, pozorně naslouchat a poskytnout aktivní podporu tam, kde je pracovní zatížení neúnosné.

- Zajištění asistenčního programu bez zpětné vazby neumožní zaměstnavatelům utéct zodpovědnosti za pochybení v péči v této oblasti. Když stres pochází převážně z pracovního procesu, je povinností zaměstnavatele příčiny řešit.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management