Klíčové prvky ergonomického školení

Školení je kritickým prvkem úspěšného firemního ergonomického programu. Klíčové součásti tvoří identifikace rizik, snižování rizik, ověřování snižování rizik, řízení úrazů a udržitelnost programu. Smyslem ergonomického školení je poskytnout zaměstnancům potřebné dovednosti, znalosti, schopnosti a nástroje k tomu, aby mohli co nejlépe plnit své povinnosti. Než začnete školit, naplánujte si, čeho chcete dosáhnout. Stanovte své potřeby a cíle, společně s obsahem školení. Dále je třeba připravit potřebnou infrastrukturu (klíčové role).

- Začněte působením na vyšší manažery ve smyslu získání jejich podpory a ustanovení jejich vůdcovských rolí v celém procesu.

- Začněte školit osoby odpovědné za přímé řízení ergonomického programu.

- Rozvíjejte dovednosti, schopnosti a důvěru členů ergonomického týmu, technických a údržbářských pracovníků a kompenzačních zdrojů.

- Poskytněte manažerům školení a koučování tak, aby mohli ovlivňovat pracovní postupy a chování za účelem zlepšení pracovních podmínek.

- Poskytněte zaměstnancům školení, aby se připravili na identifikaci potenciálních ergonomických problémů na pracovištích.

Školení by mělo být strukturováno tak, aby se jeho obsah soustředil na zajištění rolí jednotlivých účastníků ergonomického procesu. Znamená to, že různé role vyžadují různá témata, nástroje a vzdělávací cíle na základě své odpovědnosti.

-kk-

Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards