Kolik se veřejnost dozví o manažerských platech?

Podle 370stránkového návrhu americké organizace SEC (Securities and Exchange Commission) by měly firmy zveřejňovat platy svých manažerů. Řada manažerů a expertů se ale obává, že návrh, který je ve schvalování, přinese více otázek než odpovědí. Nejkontroverznější opatření návrhu by pro firmy znamenalo povinnost zveřejnění celkových kompenzačních sum čtyř nejlépe placených manažerů. Dále zveřejnění platů tří zaměstnanců na nemanažerských postech, kteří jsou placeni lépe než nejhůře placený zmiňovaný manažer. Firmy budou muset osvětlit, jaké metody používají k výpočtu těchto kompenzací. Odborníci předpovídají, že nové opatření zvýší - přinejmenším v prvním roce - čas a prostředky, které firmy investují do zveřejňování podobných informací o 50 – 100 %.

Není to jen v číslech
Hlavní obavou firem a odborníků ale je, že celkové uvedené sumy budou zavádějící, protože odhadnutá numerická hodnota budoucích benefitů, například podpory důchodových programů, je může nereálně nafouknout.

Příspěvky na vedlejší výdaje
Další benefit, od kterého mohou začít firmy upouštět na základě výše uvedeného opatření, je nabízení hrazení vedlejších výdajů. Řada manažerů a odborníků je přesvědčena, že SEC zachází příliš daleko, když snižuje hranici nutnosti zveřejnění těchto výdajů z 50 na 10 000 USD a předpovídají, že firmy budou proti tomuto opatření protestovat, neboť jeho evidence by znamenala značné administrativní zatížení.

Ostatní zaměstnanci

Manažeři a odborníci byli překvapeni požadavkem zveřejňovat platy třech zaměstnanců (nemanažerské pozice), jejichž hodnoty převyšují zmíněného nejníže placeného manažera. Přestože nemusí tyto osoby jmenovat, firmy se obávají, že odhalením takovéto informace upozorní konkurenci na své nejlepší talenty.

Diskuze a analýza
Požadavek návrhu na rozbor a osvětlení metod a měření, které firmy používají k výpočtu a stanovení kompenzací, dělá také firmám starosti. Vnímají to jako fakt, že tímto způsobem dají konkurentům další informace.

-av-

Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com