Letošní novinky v britské personální legislativě

Britský list The Daily Telegraph přinesl přehled nejzásadnějších změn v oblasti pracovního práva, které letos čekají Spojené království. Hned od ledna například skončila platnost započítávání nákladů na dojíždění do dočasných pracovišť do minimální mzdy (National Minimum Wage). Zároveň byla zavedena pravidla postupu v případě, kdy zaměstnavatel poruší zákon o minimální mzdě. Takový zaměstnavatel nyní dostane tři měsíce na nápravu.

Od dubna budou britští otcové moci žádat až o šest měsíců rodičovské dovolené matek, vrátí-li se matky dříve do zaměstnání. Ve stejné době bude zrušena předem stanovená hranice odchodu do důchodu. Zaměstnanci firem s méně než 250 zaměstnanci pak získají právo žádat o volno za účelem školení či studia, což doposud bylo možné jen ve firmách s více než 250 zaměstnanci.

Očekává se, že v dubnu dojde dále k rozšíření práva žádat pružné pracovní podmínky na rodiče dětí do 18 let – o rok více než nyní. Zaměstnanci však musejí u daného zaměstnavatele pracovat nejméně 26 týdnů. V platnost vejde také tzv. Bribery Act 2010, který zavede odpovědnost firem za neschopnost zabránit korupci ze strany zaměstnanců, vedoucích představitelů a dalších „přidružených osob“.

V říjnu začnou platit tzv. Agency Workers Regulations 2010, které po 12 týdnech výkonu práce zaručí agenturním zaměstnancům stejné základní podmínky zaměstnání jako stálým zaměstnancům. To se bude týkat například platu či dovolené.

-kk-

Zdroj: Telegraph.co.uk - portál britského deníku The Daily Telegraph a nedělníku The Sunday Telegraph
Zobrazit přehled článků ze zdroje Telegraph.co.uk