Maďarsko mění zákoník práce

Maďarský parlament schválil novelizaci zákoníku práce, která mění úpravu týdenní pracovní doby, zkušební doby či způsobu přidělování dovolené. Nejdůležitější změny shrnul server Budapest Business Journal:

  • Zaměstnavatelé budou moci prodloužit týdenní pracovní dobu ze 40 na 44 hodin bez povinnosti zvyšovat mzdy. Toto opatření však mohou uplatnit nejdéle po dobu jednoho roku.

  • Zaměstnavatelé budou moci kompenzovat práci přesčas dovolenou, jejíž délka nepřesáhne délku přesčasu.

  • Roční dovolenou bude možné přidělovat ve více než dvou částech, ale pouze na zvláštní žádost zaměstnance. Zaměstnancům zůstane právo na minimálně 14 dní nepřerušené dovolené ročně.

  • Zaměstnavatel bude moci prodloužit zkušební dobu ze 3 na 6 měsíců, ale pouze na základě kolektivní smlouvy.

  • Doba, po kterou budou nezaměstnaní moci pobírat podporu v nezaměstnanosti, se sníží ze 180 na 90 dní.

  • Nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti bude vznikat v případě 360 odpracovaných dnech v posledních 5 letech (dosud to bylo v posledních 4 letech).

-kk-

Zdroj: Budapest Business Journal - portál předního listu o obchodním dění v Maďarsku
Zobrazit přehled článků ze zdroje Budapest Business Journal