Nebezpečí ztráty hlasu

Ztráta hlasu je od nynějška oficiálním pracovním úrazem. Je tomu tak alespoň ve Velké Británii. Vláda Spojeného království přiznala zaměstnancům v případě ztráty hlasu způsobené výkonem povolání právo na odškodnění. Onemocnění hlasového ústrojí jsou stále běžnějšími důvody pro předčasný odchod do důchodu zejména u učitelů nebo pracovníků zákaznických středisek. Kromě ztráty hlasu se nejčastěji objevují záněty hrtanu a uzlin.

Ztrátu hlasu nezpůsobuje pouze přílišné mluvení nebo hlasitá řeč. Právo na odškodnění získali také dělníci pracující například na ulicích vystavení výfukovým plynům a nebezpečným chemikáliím. Často přicházejí vlivem své práce o hlas na delší dobu, mají potíže s polykáním, záněty dýchacích cest a nakonec mohou onemocnět i rakovinou.

Zaměstnanci nyní mohou se svými zaměstnavateli jednat o maximální délce pracovní doby, kdy budou využívat hlas. Mají právo ujistit se o tom, zda zaměstnavatelé snižují hladinu hluku na pozadí jejich práce, aby nemuseli přílišně zvyšovat hlas. Doporučují se pravidelné přestávky a pití vody pro zvlhčení krku. Nápoje obsahující alkohol nebo kofein účinkují zcela opačně. Dále je třeba jednat o způsobech snižování pracovního stresu a změnách monotónních, předem daných pracovních úkolů. Zaměstnanec by se měl také přesvědčit, zda mu zaměstnavatel poskytuje pracovní prostředí s adekvátní teplotou a vlhkostí a kontroluje přítomnost chemických látek, které mohou vysušovat a zaněcovat hlasové ústrojí.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: Hazards Magazine - Britský magazín o zdraví a bezpečnosti práce.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Hazards Magazine