Nekašlete na kolegy

V zimním období je velmi aktuální otázkou, při jakých symptomech onemocnění by měl zaměstnanec již ulehnout do postele. Ekonomická krize a konec roku vyvíjejí silný tlak na to, abychom do práce chodili, i když se necítíme dobře, jakmile však cítíme zle a máme teplotu, měli bychom zůstat doma.

Položte si následující otázky:

- Jak dobře můžete ve svém stavu vykonávat pracovní povinnosti?

- Můžete nakazit ostatní?

- Pomůže vám setrvání doma překonat onemocnění?

- Užíváte léky, které mohou ovlivnit vaši schopnost soustředit se a obsluhovat stroje?

Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma. Chovejte se ke kolegům stejně, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám - nesmrkejte a nekašlete v jejich přítomnosti.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com