Nenechte zaměstnance dělat vše, co se jim zlíbí

Přestože si řada kritiků platného Zákoníku práce myslí, že stojí spíše na straně zaměstnanců, obsahuje i řadu ustanovení, díky nimž může zaměstnavatel potrestat neposlušné pracovníky.

Podle zákona mají zaměstnanci pracovat podle svých sil, plnit pokyny nadřízených a pracovní dobu a výrobní prostředky využívat výhradně k plnění pracovních úkolů. Realita je většinou jiná. Zaměstnanci surfují na Internetu, telefonují známým.

Zaměstnavatel nemusí takovému počínání svých pracovníků jen bezmocně přihlížet, pokud zaměstnanci jeho nepracovní aktivity písemně vytkne a upozorní ho na možnost následné výpovědi, nebo mu ji přímo dá pro řádně zdůvodněné závažné porušení pracovních povinností, nepomůže zaměstnanci patrně ani nejlepší právník.

Na druhou stranu zaměstnavatel podle zákona nesmí bez závažného důvodu narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách. Tzn. nemůže podřízené sledovat, odposlouchávat nebo jim kontrolovat elektronickou poštu. Výjimkou jsou specializovaná pracoviště, kdy však zaměstnavatel musí přímo informovat o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

-hp-
Zdroj: Měšec.cz - český server o osobních financích
Zobrazit přehled článků ze zdroje Měšec.cz