Nostalgie kuřáků ve Velké Británii

Díky zákazu kouření ve veřejných prostorách a budovách ve Velké Británii se zaměstnavatelé zbaví různých kuřáckých nešvarů, například přestávek na kouření a vylepší se fyzické zdraví pracovní komunity.


Jsou ale tato nová omezení pro firmy skutečně takový „dar“? Snaha ovlivnit životní styl jednotlivců není jedinou odpovědí na to, jak zaměstnancům pomoci ke štěstí a zdraví. Novou legislativou bylo mimo jiné zamýšleno zmírnit pasivní kouření a zajistit, aby kuřáci neovlivňovali nekuřáky.

Psychické zdraví se ale v poslední době stává větší výzvou než zdraví fyzické. Zaměstnavatelé by měli být schopni pomáhat lidem, kteří čelí různým zdravotním obtížím včetně psychických či dlouhodobých, jako je rakovina. Manažeři ale potřebují pro práci s takovými lidmi podporu.

S opatřeními, která vzešla v platnost 1. července se v organizacích vídají frustrovaní kuřáci se stesky nad pozbytím svobody. Nekuřáci zase podléhají pocitům vítězství nad nespolečenským zlozvykem. Méně lidí s cigaretou znamená pro zaměstnavatele jen malé vítězství. Mnohem větší výzvou by bylo se vypořádat s tím, proč lidé vůbec cítí potřebu kouřit. A firmy mají důležitou roli v zajištění toho, že nejsou důvody pro nezdravý životní styl.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management