Nový partnerský zákon ve Velké Británii

Nový občanský zákon o partnerství z roku 2004, který ve Velké Británii začne platit 5. prosince letošního roku, přináší osobám stejného pohlaví možnost zákonného manželského svazku a zhruba stejná práva jako běžným manželským párům. Ovlivní to každého, kdo zaměstnává tuto skupinu lidí.

Zákon přináší také dodatek zaměstnanecké rovnoprávnosti k zákonu z roku 2003. To znamená, že zaměstnanci, se kterými se zachází méně výhodně než s těmi v „běžném“ manželském svazku, budou moci obvinit své zaměstnavatele z diskriminace na základě sexuální orientace. K obraně proti těmto nařčením bude zaměstnavatel muset prokázat důvod pro méně výhodné zacházení, například demonstrovat, že zaměstnanec nepodává tak dobrý výkon, jako „zvýhodněná“ osoba a jeho pracovní pozice nemá co do činění s jeho sexuální orientací.

Méně příznivé zacházení s těmito zaměstnanci může být ospravedlněno pouze pokud je heterosexualita přímým požadavkem v pozici, což ale bude možno aplikovat jen ve výjimečných případech. Odmítnout zaměstnat tyto osoby bude legálně omluvitelné například tam, kde povaha pozice nutně volá po vyhnutí se konfliktu se silně zakořeněnými náboženskými přesvědčeními.

Zaměstnavatelé budou muset zvýhodňovat veškeré zákonné partnerské svazky i vůči nesezdaným (druh, družka) párům.

Aby se zaměstnavatelé vyhnuli nepříjemnostem, měli by přezkoumat své postupy a procedury a zajistit stejné výhody pro všechny zákonné partnerské svazky. Protože někteří zaměstnanci a jejich partneři nebudou chtít, aby kolegové věděli, že jsou v manželském svazku, je doporučováno všem zaměstnavatelům, aby ve vlastním zájmu jednali s těmito skupinami citlivě a ohleduplně.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management