O bývalých pracovních jen v dobrém

Podle zákona mají rakouští zaměstnanci nárok na pracovní posudek, který může obsahovat i ohodnocení jejich pracovního výkonu. Současně však posudek nesmí znesnadnit získání nového zaměstnání. Tento rozpor ve skutečnosti vede k zajímavé praxi.

Aby se zaměstnavatelé vyhnuli vyhotovení zprávy s nepříznivým obsahem, formulují posudek nepřímo. Určující je tak míra superlativů, kterou vysvědčení obsahuje. Budoucí zaměstnavatel by tak měl být na pozoru před pracovníkem, který své úkoly plnil jen „k plné spokojenosti“ místo „k největší spokojenosti.“ Úplně nejhorší je pak formulace „snažil se.“ Pokud však do tajů posudků pronikne sám zaměstnanec, má právo i tyto nepřímé posudky reklamovat. Může pak dostat nové, lepší vysvědčení.

-hp-
Zdroj: Die Presse - Zpravodajský server - online verze deníku Die Presse.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Die Presse