O dotacích vědí dvě třetiny firem

O existenci strukturálních fondů EU, ze kterých lze čerpat peníze, mají povědomí dvě třetiny tuzemských firem. Tři pětiny z nich však považují proces čerpání dotací za příliš složitý a byrokratický.

Více než 16 procent navíc nemá dostatek vlastních finančních zdrojů na dofinancování projektů. Žádné obtíže při využití peněz z evropských fondů nepociťují jen 4 procenta firem. Ukázal to výzkum Hospodářské komory České republiky pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, kterého se zúčastnilo 2615 firem a podnikatelů.

Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel považuje povědomí o evropských fondech mezi tuzemskými podnikateli za příznivé. Zdůrazňuje, že Hospodářská komora podniká kroky ke zrychlení a zjednodušení procedur při posuzování žádostí o dotace.

-kk-
Zdroj: Komora.cz - webové stránky Hospodářské komory ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Komora.cz