Pauza na cigárko (pokud dovolíte)

Zákoník práce zakazuje kouřit na všech pracovištích, kde se vyskytuje alespoň jeden nekuřák. Zakázáno je i kouřit při práci, jestliže v důsledku kouření může dojít k bezprostřednímu ohrožení života, zdraví či majetku. Nakonec se zakazuje kouřit i na schůzích, poradách a jednáních konaných v uzavřených prostorách a v pracovních místnostech, kde jsou účinkům kouření vystaveni nekuřáci.

Zaměstnavatel má povinnost zřídit kuřárnu jen tehdy, jestliže se jedná o takzvaná pracoviště v kontrolovaných pásmech, kde se pracuje s azbesty, chemickými karcinogeny, biologickými činiteli nebo procesy s rizikem chemické karcinogenity. V takových prostorách se nesmí jíst, pít ani kouřit, takže je pro tyto účely třeba zajistit zvláštní prostory. V ostatních případech pak již záleží jen na zaměstnavateli, jestli kuřáci získají svou místnost, nebo budou muset chodit ven. Příliš časté opouštění pracoviště však může znamenat postih kvůli zanedbávání práce.

Složitější je ale z právního hlediska kouření v době obědů. Je totiž zakázáno kouřit v prostorách zařízení společného stravování s výjimkou těch, které jsou vyhrazené pro kuřáky. Tam, kde není stavebně oddělená jídelna pro kuřáky, se zakazuje kouřit v době určené pro podávání snídaní, obědů a večeří.

**Datum vydání:** XII/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz