Podnikatelé jsou nespokojeni s novým zákonem o flexibilní pracovní době

Stále více britských firem si stěžuje, že nedávné změny v legislativě směrem k flexibilním pracovním opatřením poškozují jejich konkurenceschopnost. Podle průzkumu se skokově zvýšil (z 11 na 26 %) počet zaměstnanců, kteří se rozhodli využít těchto svých nových privilegií. Firmy podnikly, během posledních 18 měsíců,  několik velkých kroků, aby vyhověly nové politice, která má zaměstnancům ulehčit život.

Průzkum ukázal znepokojivý dopad, který nový zákon má, a vytýká vládě, že neuvážila potřeby firem. Více než 75 % firem uvádí, mimo jiné, značný nárůst náročné administrativy při zpracovávání a řešení žádostí, týkajících se změn v pracovní době. Téměř 60 % respondentů zjistilo, že dokonce i značná část času a energie vrcholového managementu musela být vložena do toho, aby firmy dostály novému zákonu.

Výzkum poukázal na maximální snahu firem udržet si individuální výjimky z této směrnice EU. 75 % z nich věří, že odebrání výjimky by ovlivnilo jejich schopnost fungovat a 43 % je toho názoru, že by to mělo fatální dopad na jejich podnikání.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management