Pracovních úrazů přibývá

Každý rok zemře na světě přibližně 2,2 milionu lidí na následky pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. Dokládá to nová studie Mezinárodní organizace práce, která byla představena 19. září na 17. Kongresu bezpečnosti a zdraví při práci v americkém Orlandu. Skutečný počet mrtvých může být dokonce ještě větší díky nepřesnostem měření v některých zemích. Zatímco v industrializovaných zemích počet obětí pracovních úrazů mírně klesá, v asijských zemích je naopak na vzestupu zejména díky rychlému rozvoji a silným konkurenčním tlakům v rámci globalizace.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je předpokladem důstojnosti práce. Přesto denně umírá asi 5 000 osob právě kvůli pracovním úrazům nebo nemocem. Smutnou pravdou zůstává, že v některých částech světa se umírá pouze kvůli nedostatečné bezpečnostní kultuře. Spolu s tím, jak rostou ekonomiky a populace, miliony lidí vstupují do nových zaměstnání a podstupují více rizik než kdy předtím. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci proto nemůže zůstat na vedlejší koleji. Je třeba chápat ji jako základní obchodní hodnotu a součást firem ve všech oblastech působení na celém světě.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com