Proč se mění postoj firem ke zdravotní péči?

Některé společnosti hradí 100 % zdravotních pojistek. Jinde si zaměstnanci hradí část sami a nechávají rozhodování v této záležitosti na nich. A protože náklady stále rostou, proč některé společnosti absorbují většinu těchto nákladů a jiné to odmítají?

To, jak společnosti na toto pohlíží, závisí na jejich zaměření, jsou-li vyvíjeny nákladové tlaky, jak se chová konkurence a jak jsou ziskové. Všichni chtějí mít konkurenceschopný plán pro přilákání a udržení zaměstnanců, a podobné zvýhodnění může mít velkou váhu.

Udržování benefitů

Velké slovo v této věci často mívají i odbory. To mohou potvrdit např. v General Motors, kde je situace extrémnější než v jiných společnostech, protože nedošli ke kompromisům na tomto poli a zaměstnanci na zdravotní péči nepřispívají. Je prý těžší přestat poskytovat výhodu, která již delší dobu existuje.

Společnost Starbucks je naopak hrdá, že zajišťuje významné pokrytí pro své zaměstnance, vzdor finančním tlakům. Již 20 let zajišťuje zdravotní péči i pro ty zaměstnance, kteří pracují jen asi 20 hodin týdně. Kryje asi 75 % nákladů, zbytek kryjí zaměstnanci. Nemají v plánu to měnit. Tvrdí, že zdravotní benefit je klíčovým komponentem jejich firemní strategie. Díky tomu jsou schopni snížit fluktuaci, přilákat kvalitnější jedince a budovat dlouhodobý vztah.

Wal-Mart má malé zisky a marže a kryje asi dvě třetiny nákladů. Další společnosti se velmi snaží, aby jejich zaměstnanci nemuseli platit zdravotní náklady. Existuje seznam 50 malých a středných firem, které kryjí 100 % nákladů. Ale pouze 14 ze „100 nejlepších společností, pro které můžete pracovat“ kryje plnou částku.

Pojistné je ale jen jedno z opatření, které může společnost pro zdravotní péči udělat. U jedné ze softwarových firem je průměrný věk zaměstnanců 37 let, což může samo o sobě řešit hodně. Pro soukromé firmy se možná bude zdát jednodušší prostě nabídnout štědré zdravotní výhody, protože nemusí jednat s akcionáři.

Ve skutečnosti více malých firem již krytí v posledních několika letech zcela zastavilo. Jiné snížily; z 68 % v roce 2001 na 63 % v roce loňském. Celkové procento všech pracovníků s krytím zaměstnanců spadlo z 65 % na 61 %.

-av-

Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal