Prodloužení žádostí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo příjem žádostí o podporu u vybraných programů Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), za které bude odpovídat v současném programovacím období 2007-2013.

OPPI se týká zvyšování konkurenceschopnosti ČR v průmyslové a podnikatelské oblasti, podpory inovací a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Podporuje také aktivity zvyšující atraktivnost českých regionů, měst a obcí pro investory.

Termín pro přijímání registračních žádostí do programu Potenciál byl nově stanoven na 31. prosinec 2007 a pro přijímání plných žádostí na 31. leden 2008. Ministerstvo zároveň navýšilo prostředky na první výzvu o 300 milionů korun z původních 600 na 900 milionů korun.

K prodloužení termínu došlo také u programu Inovace. Plné žádosti je možné předkládat do 30. listopadu 2007. Příjem plných žádostí u programu ICT v podnicích končí 29. prosince 2007 a u programu Eko-Energie 31. prosince 2007.

-kk-
Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz