Řízení traumatického stresu

Neočekávaná neštěstí způsobují traumata. Někdy není traumatický stav na člověku vidět, emocionální reakce však bývá silná. Na traumata reaguje lidský organismus přirozeně šokem a odmítáním. Šokující zážitek se pak neustále vrací, dostavují se problémy v interpersonálních vztazích. Fyzické symptomy připomínají mimořádný stres, takže zahrnují bolesti hlavy, nevolnost či bolest na hrudi a mohou vyžadovat lékařskou pomoc.

Důležité je vědět, že reakce různých lidí na traumatické zážitky jsou různé. Zatímco někdo reaguje hned, jiný může zareagovat až po měsících či letech. Podobně se i někteří z traumatu rychle zotaví, zatímco jiným to trvá dlouho. Roli zde hraje zejména intenzita prožitého traumatu, míra osobní ztráty a schopnost konkrétního jedince vyrovnávat se s problémy. K obnovení duševní vyrovnanosti po prožitém traumatu radí článek následující:

- Dejte si čas na uzdravení.
- Požádejte o pomoc osoby, kterým na vás záleží a dovedou naslouchat.
- O prožitém traumatu komunikujte způsobem, který vám osobně vyhovuje.
- Hledejte místní podpůrné skupiny.
- Snažte se navštěvovat skupiny vedené profesionály.
- Snažte se žít zdravě.
- Stanovte si rutinní činnosti.
- Vyvarujte se závažných životních rozhodnutí.

Velice nepříjemné následky traumat se mohou projevit na dětech. Rodiče by měly svým dětem pomáhat vyrovnávat se s traumaty tím, že s nimi budou trávit více času, nabídnou více příležitostí ke hraní, budou podporovat vzájemnou komunikaci a udržovat pravidelné aktivity. Budou-li posttraumatické problémy přetrvávat delší dobu a nepříznivě ovlivňovat vztahy a osobní životy postižených, je na místě vyhledat profesionální pomoc.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: American Psychological Association - portál Americké psychologické asociace
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Psychological Association