Šetřeme generátory své energie

Každý člověk je vybaven něčím, co by se dalo popsat jako generátor lidské energie. Má tedy určitou energii a právo využívat ji podle vlastního uvážení. To s sebou ovšem nese i zodpovědný přístup k jejímu užívání, plánování její spotřeby a obnovování. Generátor lidské energie má totiž danou kapacitu, která se individuálně liší. Někteří lidé zvládnou skutečně obrovské fyzické i psychické vypětí, někteří nikoli. Proto je nezbytně nutné, aby si každý své síly uvědomoval a nepřeceňoval je, což platí ve všech sférách jeho činnosti – zejména rodině a práci.

Lidská energie má, tak jak ji článek popisuje, tyto základní vlastnosti:
- je čistá – ani pozitivní, ani negativní
- nelze ji zničit – ztráta energie je pouze výsledkem špatného zacházení s ní a vede k tzv. posttraumatickým stresům

Konkrétně se jedná o energii psychickou, mentální, sexuální, náboženskou a spirituální, které člověk využívá v intrapersonálních, interpersonálních a organizačních vztazích. Existují mnohé nástrahy oslabující naší energii, kterých bychom si měly být vědomi a nenechávat se jimi zaskočit. V tomto případě se jedná například o dominantní osoby prosazující za každou cenu své názory, nesplněné osobní potřeby, traumata, odcizení, interpersonální konflikty, nedostatek odpovědnosti v pracovním životě, nedostatečnou podporu vedoucích pracovníků, stagnaci kariéry apod.

Výzkum lidské energie a jejího vlivu na lidskou činnost je stále v začátcích. Předpokládá se však, že by mohl přinést důležité poznatky pro její pochopení a zacházení a ní. To bude pro lidskou činnost jako takovou obrovským plus.
Zdroj: Team Management Systems - Společnost Team Management Systems se zabývá výzkumem a implementací modelů týmové spolupráce. Vytváří případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Team Management Systems