Skandinávský vzor pro podporu mužů na rodičovské dovolené

Ilustrační snímek

Otcové na rodičovské dovolené stále nejsou českou společností vnímáni jako běžná záležitost. Objevují se zpravidla pouze v Praze a mezi vzdělanějšími vrstvami populace. Oficiálně je jich u nás stále jen asi tisícovka. Vzorem pro nás mohou být skandinávské země. Magazín Gender, rovné příležitosti a výzkum č. 1/2006 zveřejnil závěry mezinárodní konference Fathers and Paternity Leave: Men Do It, která se uskutečnila 17.−18. listopadu 2005 v litevském Vilniusu za účasti i českých zástupců.

Sami muži u nás vidí, že určitá prostředí jsou pro odchod na rodičovskou dovolenou tolerantnější a naopak. V typicky mužských povoláních a firemních kulturách je například domácí péče muže o dítě stále vnímána jako degradace jeho „správné“ chlapské role. O rodičovské dovolené pro mužské zaměstnance se zde vůbec neuvažuje, natož aby se vytvářely programy na podporu rovnosti mužů a žen v rodičovské funkci.

Opačný přístup mají zaměstnavatelé ve Skandinávii, kde je toto téma vnímáno jako společensky velice závažné. Na konferenci byl představen příklad dánské nadnárodní telekomunikační společnosti TDC, která se hlásí k uplatňování politik rovnosti, včetně genderové. Tato společnost si sama vede statistiky o spokojenosti zaměstnanců – tedy i o otcích na rodičovské dovolené – jelikož ve spokojených zaměstnancích vidí zlepšování své celkové pozice na trhu.

-kk-

Zdroj: Gender On-Line.cz - server specializovaný na gender studies
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gender On-Line.cz