Starší zaměstnanci a bezpečnost práce

Mnoho zaměstnanců dokáže dobře pracovat i po dosažení důchodového věku. Mají dovednosti a zkušenosti, které jsou pro zaměstnavatele velmi cenné, mohou však mít i určité zdravotní problémy. Článek  shrnuje několik tipů, jak řídit stárnoucí pracovní sílu vzhledem k bezpečnosti práce.

- Umožněte pružnou pracovní dobu, aby ti, kteří mají problémy s nočním viděním, mohli pracovat přes den.

- Podporujte zaměstnance v absolvování zdravotních prohlídek.

- Omezte u těchto zaměstnanců zvedání těžkých předmětů, práci ve výškách apod.

- Vyzvěte zaměstnance pracující u počítačů, aby si dělali krátké přestávky každých 30 minut.

- Zajistěte vhodné zvukové alarmy pro krizovou komunikaci, aby tyto výzvy slyšeli i zaměstnanci s horším sluchem.

-kk-
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com