Stres přichází e-mailem

Stres přichází e-mailem

Pro ty, kteří si nepamatují život před e-mailem, je tu varování : psychologové seznávají technologii za hlavní příčinu pracovního stresu. Australská psychologická společnost byla pověřena zkoumáním 1087 manažerů v celé zemi, aby zhodnotila, jak zvládli nové zvyšující se požadavky na technologie. Výsledky ukazují, že e-mail převažuje nad jinými formami písemné komunikace a tvoří u 69% zkoumaných subjektů stresující pocity. Technologie zvedla očekávání, že věci mohou být vyřízeny rychleji, a vytvořila větší pocit naléhavosti.

Přestože zkoumaným manažerům e-mailování usnadňuje, zrychluje a zlevňuje komunikaci s kolegy, zároveň přiznávají pocity zahlcenosti. Většina z nich odpovída na 20-50 zpráv denně, někteří dostávají až 100 zpráv za den. Čtvrtina manažerů stráví e-mailováním třetinu pracovní doby. Jak to zvládnout?

· Věnovat se e-mailům ráno a stanovit důležitost odpovědí.
· Neprodleně smazat nevyžádané zprávy nebo ty nevyžadující reakci.
· Uložit zprávy do složek, aby se snížil jejich počet ve schránce.
· Přečíst si zprávy před odesláním.
· Být pregnantní.
Zdroj: Career One - Australský internetový magazín věnovaný problematice hledání zaměstnání a vztahů na pracovišti.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career One