Syndrom vyhoření

Déletrvající chronický stres může u člověka vyvolat pocit totální bezmoci, a běžné každodenní problémy se tak pro něj stávají nepřekonatelnými překážkami. Často se v těchto případech také projevuje tzv. syndrom vyhoření.

Zaměstnanec se v práci cítí přetížený a zároveň nedoceněný, úkolů přibývá a navzdory veškerému úsilí není schopen práci zvládnout. Stres roste nad únosnou mez, člověk ztrácí zájem jak o práci, tak o většinu svých soukromých aktivit. Nachází se v bezvýchodné situaci a jednoduše nenalézá sílu ani způsob, jak pokračovat - to je syndrom vyhoření. Lze ho popsat následujícími body:
- jedná se o psychický stav,
- vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi,
- tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální,
- klíčovou složkou syndromu je emoční vyčerpanost, "opotřebení" a celková únava,
- všechny hlavní složky syndromu vyhoření vycházejí z chronického stresu.
Nejčastěji se objevuje u profesí charakteristických vysokými nároky na výkon, bez možnosti delší úlevy a závažnými následky v případě omylu. Výkon v takovém zaměstnání bývá spojen s velkou odpovědností a nasazením, někdy s pociťováním "poslání" profese.
Vyhoření je tedy důsledkem nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, mezi ideály a skutečností.

Vyhoření většinou provázejí nejen duševní problémy, jako jsou například deprese, ale časem se můžou přidat i problémy zdravotní, čímž se vytváří bludný kruh.
Pro člověka, který je vyhořením postižen, je v první řadě důležité uvědomit si svou situaci a začít ji řešit. Nejlepším začátkem je popsat své problémy a pocity psychologovi, který dokáže s jistotou stanovit, zda se o vyhoření jedná, či nikoliv. Jakmile jednou víte, že skutečně čelíte vyhoření, je potom snadnější s ním bojovat.

Důležité je co nejvíce omezit míru stresu, která na vás působí. Jestliže se náročnost a množství pracovních úkolů nesnižuje, promluvte si o tom s nadřízenými - jestliže si vás jako zaměstnance váží, jistě vám vyjdou vstříc.
Dále je dobré naučit se dobře organizovat čas a přehodnotit své cíle tak, aby byly lépe dosažitelné. Naučte se správně relaxovat a efektivně využívat svůj volný čas; vezměte si dovolenou. Najděte si koníčky, které vám pomohou odvést myšlenky na jiné věci, než jsou pracovní problémy. Mluvte o své situaci se svými přáteli a kolegy - jejich pomoc může být někdy nedocenitelná.

Pro některé lidi je obtížné říci "ne" a neustále na sebe berou další a další závazky, které ale potom nedokážou splnit. To vede k ještě vetší frustraci a prohloubení stresu, takže se ze spárů vyhoření nelze vymanit. Naučit se říkat "ne" je tedy jedním ze základních předpokladů úspěšného boje s vyhořením.

-ds-

Zdroj: Article Alley - přední světová databáze volně přístupných autorských článků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Article Alley