Tloustnete v práci?

Tloustnete v práci?

S rostoucím počtem sedavých zaměstnání vzrůstají také počty obézních pracovníků. To pociťují i zaměstnavatelé, kteří jsou nuceni vynakládat peníze na náhradu škod vzniklých pracovní neschopností zaměstnanců. Zaměstnavatelé však mohou účinně předcházet problémům s obezitou. Zde je několik rad, které mohou manažerům a vedoucím pracovníkům pomoci v boji s nadměrnou váhou svých zaměstnanců.
1. Dejte svým zaměstnancům možnost zdravých obědů a svačin. Bufety a automaty by měly poskytnout dostatek nízkokalorických pokrmů. Bufety plné tučných jídel a automaty naplněné sladkostmi jen málo povzbudí zaměstnance k tomu, aby jedli zdravě.
2. Nabídněte zaměstnancům výukové a dietní programy na kontrolu váhy. Místní nemocnice a univerzity se mohou stát vynikajícími partery ve vašem úsilí o snížení váhy vašich zaměstnanců.
3. Spolupracujte s posilovnami a jinými sportovními zařízeními. Ukazuje se, že jestliže se zaměstnanci podílejí na takových aktivitách, která pomáhají zlepšit zdraví, ušetří svým zaměstnavatelům značné prostředky.
4. Poskytněte zaměstnancům podpůrné programy. Někteří ze zaměstnanců mohou chtít řešit své problémy s nadváhou raději mimo zaměstnání. Osobní konzultace nebo skupinový program jim v takovém případě může být odrazovým můstkem.
5. Motivujte těmi správnými prostředky. Některé organizace například platí zaměstnancům polovinu nákladů na kondiční stroje aj.
-kh-
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards