Tři programy v rámci OPPI spuštěny

Agentura CzechInvest zahájila příjem registračních žádostí do tří dotačních programů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Na programy „Inovace – Inovační projekt“, „ICT v podnicích“ a „Spolupráce – Technologické platformy“ je z evropských fondů vyčleněno 3,1 miliardy korun.

CzechInvest dnes zahájil příjem registračních žádostí pro tři programy podpory v celkovém předpokládaném objemu 3,1 miliardy Kč. Programy „Inovace – Inovační projekt“, „ICT v podnicích“ a „Spolupráce – Technologické platformy“ jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Program „Inovace – Inovační projekt“ je určen pro malé, střední i velké podniky, které si jeho prostřednictvím mohou pořídit zejména moderní stroje, zařízení, know-how a licence nutné k realizaci inovačních projektů.

Program „ICT v podnicích“ pomáhá firmám zavádět nebo rozšiřovat informační a komunikační technologie či související služby. Žádost mohou podávat malé a střední podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, které mají uzavřena dvě po sobě jdoucí zdaňovací období.

Program „Spolupráce – Technologické platformy“ je určen pro občanská sdružení a zájmová sdružení právnických osob. Nabízí podporu pro vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení ve strategicky významných technologických oblastech na národní i mezinárodní úrovni

Příjem registračních žádostí končí u programu „Inovace – Inovační projekt“ 30. září 2008, u programu „Spolupráce – Technologické platformy“ pak o den později. V programu „ICT v podnicích“ lze podávat žádosti až do 28. února 2009. Žádosti budou přijímány výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetových stránkách CzechInvestu.

-kk-
Zdroj: Komora.cz - webové stránky Hospodářské komory ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Komora.cz