V jakých oblastech vám pomůže psycholog práce

Psycholog práce zkoumá psychiku člověka v konkrétních podmínkách profesionální práce s cílem zvýšit produktivitu zaměstnance a rozvíjet požadované profesionální vlastnosti a schopnosti. Zachovává při tom profesionální etiku, respektující důstojnost každého člověka, hlavně se zřetelem na možné střety zájmů zaměstnaneckých subjektů.

Psycholog práce uplatňuje poznatky a metody psychologie práce hlavně v těchto aplikačních oblastech:

- personální práce, řízení lidských zdrojů a řízení výkonnosti zaměstnanců,

- péče o pracovníky,

- psychologie bezpečnosti při práci,

- inženýrská psychologie,

- fyziologie práce,

- marketing, reklama,

- image organizace.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk