Web přináší informace o bezpečnosti práce

Podle Oldřicha Kolínského z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) věnují čeští podnikatelé bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nedostatečnou pozornost. Změnit by to měl projekt, který vytváří informační systém k této problematice.

VÚBP se zaměřil především na malé a střední podnikatele a živnostníky a připravil pro ně informační samoobslužné kiosky. Jeden funguje v budově VÚBP v Jeruzalémské ulici v Praze 1, druhý lze využít v prostorách Oblastního inspektorátu práce na Kladenské ulici v Praze 6.

Informace o bezpečnosti práce jsou k dispozici i na internetové stránce http://bzp.bozpinfo.cz/kiosek/, kde se zájemce dočte například o konkrétních příkladech pracovních úrazů.

V roce 2006 šetřil Státní úřad inspekce práce celkem 67 704 pracovních úrazů, z toho 154 smrtelných. Mezi nejrizikovější zaměstnání z hlediska počtu zranění patří nákladní doprava, stavebnictví a zemědělství. Naopak nejméně úrazů se prý stává v politice, podnikání, účetnictví a daňovém poradenství.

-hp-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny